Azartiniai žaidimai: ir diena jau kitokia

Džiaugsmas kažkas daugiau už laimę, kaip ji yra daugiau už malonumą. Jis glūdi viduje, o laimė – protuose ir jausmuose, džiaugsmai – giliau širdyje, dvasioje, pačiame žmoguje. Azartiniai žaidimai taip pat yra kažkur ten.

Gilesnis supratimas

Malonumo takas – jėga bei atsargumas. Laimės atradimas – moralinės dorybės. Džiaugsmų kelias – šventumas, jausmai Dievui visa esybe ir artimiems kaip sau patiems. Kiekvienas trokšta malonumo. Dar stipriau – laimės. Labiausiai – džiaugsmų.

Zigmundas Froidas teigia, jog dvasinis džiaugsmas tarsi fizinio malonumo pokytis. Žmonės tampa šventais dėl frustracijos. Kažkas yra išsakęs visišką tiesos priešingybę. Azartiniai žaidimai gali reikšti kažką aukščiau. Tai kaip išsisklaidantis rūkas labiausiai ūkanotą dieną, kad ir kaip keistokai skambėtų šis palyginimas.

Azartiniai žaidimai: jų nauda

Nei vienas žmogus negeba gyventi be džiaugsmų. Štai todėl netekęs dvasinio džiugesio žmogus pereina kažkur arčiau kūniškų malonumų. Šventumas niekada nėra sekso darinys, bet seksas dažnokai keičia šventumą. Azartiniai žaidimai tai labiau priartina prie mūsų pačių.

http://kazinokaralius.com/

Pats prasčiausias bei nenuginčijamas įrodymas, jog Akvinietis teisus, bet S. Freudas suklydo, yra patirtis. Ši tiesa ne tik tikėjimo pasirinkimas, kaip įrodė daugelis žmonių ir jų daugkartinės patirtys. Galima pakartoti eksperimentą bei sau kažką įrodyti. Galima neabejoti šito tikrumu, kaip neabejojama, kad ugnis karštoka, o ledas šaltesnis. Šios tiesos kaip idiomos. Galima apie tai pasidomėti ir dar giliau. Tikėtina, jog pavyzdžiais paįvairinsime gyvenimą smarkiau.

Didieji atradimai

Milijonas žmonių tūkstantį metų bandė minėtą eksperimentą, ir nei vienas neliko apgautas. Kas yra linkęs ieškoti – ras. Tai kaip būsimojo gyvenimo pažadai, kuriais tikime, bet taip pat esamo gyvenimo pažadas, įrodytas patirtimis, tikrinamais eksperimentais. Azartiniai žaidimai tai dar kartą labai sėkmingai primena.

Nei vienas kažkada Dievui iš kitos širdies sakęs „tebūnie Tavo valia“ neliko apviltas – atrado džiaugsmus.  Ir ne vien danguje ar kažkur žemiškoje ateityje, tik tą pačią minutę, čia bei dabar.  Džiaugsmas slypi pačiame atsidavime Dievui, tame veiksme. Visai kaip ir azartiniai žaidimai. Ne vėliau it padarinys, bet iš sykio. Lygiai lyg moteris savo norais atsiduoda vyrui. Mistikas sakys, kad siela Dievo atžvilgiu kaip moterys, tai vienos iš jo vaizdavimo vyrais priežasčių. Be jokios abejonės, tai kaip simbolis, bet užčiuopia kažką tikresnio. Toks simbolizmas nebus seksistinis, jis bylos ir apie vyro sielas.